Privacy policy

 

Privacy policy van Rightcom

 

 1. Algemeen

Rightcom BV voelt zicht verantwoordelijk voor de persoonsgegevens verstrekt die u verstrekt. In dit privacybeleid is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens  omgaan, zoals het verzamelen, gebruiken, doorgeven en bewaren, en wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk, dat u ons privacybeleid doorneemt en begrijpelijk is, waardoor u zich veilig voelt bij de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

 1. Rightcom BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens?

 

2.1 Rightcom BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophanel onder nummer 87700557, gevestigd aan de Ampérelaan 3 in Drachten (hierna te noemen: “Rightcom”), is de verwerkingsverantwoordelijke die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens als Rightcom goederen en diensten aanbiedt en op de markt brengt, en in verband met uw contacten met Rightcom, zoals bezoeken aan onze webwinkel, evenementen, per e-mail of telefonisch. Rightcom is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor, dat uw gegevens correct en veilig worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

2.2 Rightcom heeft met gelieerde ondernemingen een gedeelde IT-infrastructuur. Alle zakelijke transacties met onze relaties en alle daarmee samenhangende persoonsgegevens en data die in deze infrastructuur worden verwerkt en beheerd, zijn deels eigendom van Rightcom en deels van derde partijen. Met deze derde partijen heeft Rightcom, onderliggende afspraken gemaakt.  Zodoende heeft Rightcom de overwegende invloed over uw persoonsgegevens en zorgt zij voor toezicht en veilige verwerking van uw persoonsgegevens door schriftelijke afspraken met alle betrokken partijen.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Rightcom?

Rightcom verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens als u een aankoop doet bij Rightcom en/of gebruik maakt van onze diensten en als wij onze producten en/of diensten op de markt brengen en verkopen.

 • Contactgegevens, zoals uw voornaam, achternaam, functie, e-mailadres, afleveradres, factuuradres en telefoonnummer(s).
 • Uw persoonlijke leeftijd
 • Accountgegevens, zoals klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoorden, registratie- en wijzigingsdatum.
 • Uw intressegebieden, daarmee bedoelen wij instellingen voor gewenste intressegebieden en gepersonaliseerde aanbiedingen.
 • Identificatienummers, dat wil zeggen BSN of KvK-nummer.
 • Bestelinformatie, zoals ordernummers, bestelde producten en/of diensten, orderdatum, prijs, eventuele korting- en aankoopgeschiedenis.
 • Betalingsgegevens, zoals betalingswijze, kaartnummer, kaarthouder, transactietijd, bedrag, IP-adres en betalingsgeschiedenis.
 • Financiële gegevens, zoals eigen kredietwaarderingsrapportages en kredetwaarderingsrapportages van derden
 • Correspondentie- en overige informatie met betrekking tot ondersteuningsaangelegenheden, zoals gespreksopname van telefoongesprekken, gespreksnotities en en e-mails van contactpersonen met onze klantenservice.

Door de gebruiker gegenereerde gegevens over hoe u reageert op marketinguitingen en de websites van Rightcom, zoals IP-adres, apparaat gegevens (technische informatie over de computer, mobiele telefoon en andere apparaten die u gebruikt, zoals browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem), locatiegegevens, antwoorden op vragenlijsten door onze relaties, klik- en bezoekgeschiedenis waaruit de producten en diensten en aanbiedingen blijken waarin u geïnteresseerd ben of bent geweest, hoe u reageert op onze nieuwsbrieven of onderdelen daarvan, hoe u onze evenementen heeft ervaren, alsmede de resultaten van markt-/klanttevredenheidsonderzoeken door ons of door derden.

Gedrag en/of voorkeuren, zoals bezoek aan onze websites, deelname aan evenementen, klantbeoordelingen over Rightcom en contacten met onze organisatie.

Of u recht heeft op speciale aanbiedingen en/of kortingen via uw lidmaatschap met organisaties, die met Rightcom hebben onderhandeld over afspraken voor hun leden. Informatie die u verstrekt bij deelname aan prijsvragen en registraties en evaluaties van evenementen of andere marketingactiviteiten.

 

 1. Uit welke bronnen verzamelt Rightcom over u als klant?

 

4.1 Rightcom verzamelt uw persoonsgegevens rechtstreeks als u bij ons een bestelling plaatst, als een website van Rightcom bezoekt, onze evenementen bijwoont, klikt op links in onze nieuwsbrief, die wij verspreiden via email, als u contact heeft met onze klantenservice of op iedere andere wijze contact opneemt met Rightcom en informatie over uzelf verstrekt. Bij deze gelegenheden worden persoonsgegevens verzameld om u in staat te stellen een overeenkomst met Rightcom aan te gaan en om Rightcom in staat te stellen haar producten en diensten aan u aan te bieden.

 

4.2 Als u een Rightcom account hebt, verzamelt Rightcom ook persoonsgegevens over u, wanneer u zich registreert voor het account en gedurende de periode dat u accounthouder bent, zoals uw aankoopgeschiedenis, uw gedrag op de website van Rightcom, de wijze waarop u marketingberichten en de bijzondere aanbiedingen waarin u geïnteresseerd bent geweest door het bezoeken van onze website en door links in onze digitale mailings te lezen en daarop te klikken.

 

4.3 Naast de informatie die Rightcom rechtstreeks van u verzamelt, kunnen wij ook persoonsgegevens over u verzamelen via andere organisaties. Wij verkrijgen informatie uit openbare registers via diensten van derden voor het bijwerken van adressen, om er zeker van te zijn dat Rightcom over de juiste contactgegevens van u beschikt. Wij verkrijgen informatie over uw kredietwaardigheid van kredietbureaus, uit openbare registers of van banken. Daarnaast verkrijgen wij informatie voor marketingdoeleinden van social media.

 

4.4 Rightcom verzamelt ook bepaalde persoonsgegevens via cookies via de website van Rightcom,  die uw websitebezoek en daarmee uw voorkeuren voor wat betreft inhoud bijhouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in het Rightcom Cookiebeleid.

 

 1. Waarom verwerkt Rightcom uw persoonsgegevens?

Rightcom verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden bepalen de grenzen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder lichten wij de doeleinden van onze verwerking toe en geven wij voorbeelden van verwerkingsactiviteiten die voor elk van die doeleinden kunnen plaatsvinden. Sommige van uw persoonsgegevens worden voor meerdere doeleinden kunnen worden verwerkt.

 

5.1 Beheren van bestellingen en aankopen

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat de mogelijkheid om u te kunnen identificeren, om u een orderbevestigingen te sturen, te beoordelen welke betalingswijzen wij u kunnen aanbieden (op basis van contactgegevens, bestelde goederen, betalingsgeschiedenis en financiële gegevens) en om betalingstransacties voor bestelde producten en diensten te beheren, bestellingen te leveren, u afleverberichten te kunnen sturen en klachten en garantieaangelegenheden met betrekking tot afgenomen producten en diensten in behandelijk te kunnen nemen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens door ons voor het beheer van uw bestellingen en aankopen is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de Algemene Verkoopvoorwaarden Rightcom. Als de benodigde gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij niet voldoen aan onze verplichtingen, zodat wij uw bestelling of aankoop kunnen annuleren.

 

5.2 Verstrekken en beheren van Rightcom accounts

Rightcom verwerkt persoonsgegevens om u toegang te verlenen tot uw Rightcom account, uw identiteit te bevestigen, uw pagina’s te personaliseren, uw juiste contactgegevens bij te houden, de instellingen voor uw intresses en gepersonaliseerde aanbiedingen te beheren en het u mogelijk te bestellen in onze webwinkel door middel van uw vooraf ingevoerde gegevens en eventueel opgeslagen winkelwagentjes, het u mogelijk maken om uw zaken en klachten te behandelen en om u in staat te stellen uw bestelling(en) en uw betalingsgeschiedenis bij te houden.

Meer informatie over het registreren voor een Rightcom account vindt u in de Voorwaarden Rightcom Account. Verzameling en verwerking door ons van uw persoonsgegevens voor het verstrekken en beheren van uw Rightcom account is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden Rightcom Account. Als de benodigde gegevens niet kunt of wilt verstrekken, kunnen wij niet voldoen aan onze verplichtingen, zodat wij uw registratie kunnen weigeren of het Rightcom account per direct kunnen beëindigen / verwijderen.

 

5.3 Om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring van onze webwinkel te bieden als u een Rightcom account hebt

Rightcom biedt u de best mogelijke ervaring als u onze website bezoekt en als wij met u communiceren. Wij verwerken daarom persoonsgegevens voor het doel om uw gebruikerservaring te verbeteren en om gepersonaliseerde inhoud  aan te kunnen bieden en deze aan u te verstrekken via digitale communicatie, post en telefonisch, met op u afgestemde aanbiedingen, adviezen, uitnodigingen voor evenementen en informatie waarvan wij menen dat die relevant voor u kan zijn, en om u te herinneren aan uw eventueel vergeten digitale winkelwagentje. Daartoe worden analyses uitgevoerd op basis van de door Rightcom verzamelde gegevens, zoals leeftijd, woonplaats, bestelgeschiedenis en door de gebruiker gegenereerde gegevens.

Meer informatie over de wijze waarop wij onze aanbiedingen en communicatie op basis van uw intresse personaliseren en de wijze waarop u gepersonaliseerde aanbiedingen kunt weigeren, vindt u in onze Voorwaarden Rightcom Account. De verzameling van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van die voorwaarden. Als de benodigde gegevens hiervoor niet worden verstrekt, kan Rightcom niet voldoen aan haar verplichtingen, zodat wij uw kortingen en overige met uw account samenhangende voordelen kunnen beperken.

 

5.4 Om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring te bieden als wij met u communiceren zonder Rightcom account

Rightcom biedt u de best mogelijke ervaring als u onze website bezoekt en als wij met u communiceren. Wij verwerken daarom persoonsgegevens voor het doel om uw gebruikerservaring te verbeteren en om gepersonaliseerde inhoud  aan te kunnen bieden en deze aan u te verstrekken via digitale communicatie, post en telefonisch, met op u afgestemde aanbiedingen, adviezen, uitnodigingen voor evenementen en informatie waarvan wij menen dat die relevant voor u kan zijn, en om u te herinneren aan uw eventueel vergeten digitale winkelwagentje. Daartoe worden analyses uitgevoerd op basis van de door Rightcom verzamelde gegevens, zoals leeftijd, woonplaats, bestelgeschiedenis en door de gebruiker gegenereerde gegevens.

Meer informatie over de wijze waarop wij onze aanbiedingen en communicatie op basis van uw intresse personaliseren en de wijze waarop u gepersonaliseerde aanbiedingen kunt weigeren, vindt u in onze Voorwaarden Rightcom Account. De verzameling van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van die voorwaarden. Als de benodigde gegevens hiervoor niet worden verstrekt, kan Rightcom niet voldoen aan haar verplichtingen, zodat wij uw kortingen en overige met uw account samenhangende voordelen kunnen beperken. Die toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door contact met ons op te nemen via info@rightcom.nl

 

5.5 Voor de marketing van en het verstrekken van andere informatie over producten en diensten van Rightcom.

Wij verwerken persoonsgegevens voor dit doel om producten, diensten en aanbiedingen van Rightcom op de markt te brengen en u daarover te informeren via digitale communicatie, post en telefonisch, met op u afgestemde aanbiedingen, adviezen, uitnodigingen voor evenementen en informatie waarvan wij menen dat die relevant voor u kan zijn, en om u te herinneren aan uw eventueel vergeten digitale winkelwagentje.

Als u een Rightcom account hebt, vindt u meer informatie over onze marketingberichten in de Voorwaarden Rightcom Account.

a) Voor het coördineren en administreren van deelname aan evenementen, wedstrijden en andere marketingactiviteiten

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat maatregelen om bijvoorbeeld deelnemers van een evenement te identificeren, met deelnemers te kunnen communiceren en om winnaars te selecteren en prijzen aan winnaars te kunnen overhandigen, de leeftijd van deelnemers te controleren. (bijvoorbeeld registratiebevestiging, herinneringen en evaluaties). Wij informeren u bij deze, dat een deelname aan een evenement van Let Things Takl valt onder de categorie door de gebruiker gegenereerde gegevens, die worden verwerkt kunnen worden voor andere doeleinden.

b) Voor het beheren van zaken ten behoeve van de klantenservice of andere ondersteuningsfuncties van Rightcom

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat de activiteiten van Rightcom ten behoeve van onder meer communicatie, het controleren van de identiteit van de klant, het in behandelijn nemen en onderzoeken van klachten en andere overige ondersteuning, het beantwoorden van u vragen door onze klantenservice of andere ondersteuningsfuncties per e-mail, telefonisch of via andere digitale kanalen, het corrigeren van onjuiste gegevens, het bieden van technische ondersteuning en het onderhouden relatie met onze klanten.

c) Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Rightcom

Voor dit doel worden persoonsgegevens verwerkt om het voor Rightcom mogelijk te maken aan haar wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken en overheidsbesluiten. Voorbeelden hiervan zijn productaansprakelijkheid en productveiligheid, zoals communicatie en informatie over productwaarschuwingen en terugroepacties (bijvoorbeeld in geval van gebreken of producten die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid) en bewaarverplichtingen op grond van de toepasselijke verslagleggingswetgeving. Indien de noodzakelijke gegevens die Rightcom voor dit doel verzamelt niet worden verstrekt, kan Rightcom niet aan haar wettelijke verplichtingen voldoen, zodat wij uw bestelling, aankoop of andere activiteit die aanleiding geeft tot onze wettelijke verplichtingen kunnen annuleren.

d) Om misbruik van Rightcom’s account tegen te gaan en om diefstal en fraude te voorkomen en om vermoedens daarvan te onderzoeken, alsmede het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

Voor dit doel worden persoonsgegevens verwerkt om bijvoorbeeld ongepast gebruik van Rightcom accounts te vermijden, om diefstal en fraude te voorkomen en om vermoedens daarvan te onderzoeken. Daarnaast voeren wij als u een bestelling plaatst fraudescreenings uit op de factuur, waarbij wij de bestelde goederen, het afleveradres, de waarde van de goederen, etc. analyseren. Typisch fraudegedrag levert een melding op en wordt opgevolgd door middel van een handmatige beoordeling om het eventuele risico van poging tot fraude te onderzoeken en te evalueren. Vermoedens van of pogingen tot criminaliteit / fraude kunnen leiden tot aangifte bij de politie.

e) Voor het ontwikkelen en verbeteren, evalueren, van de diensten, producten en systemen van de Rightcom  ten behoeve van onze klanten in het algemeen

 

Verwerking van persoonsgegevens voor dit doel omvat mede activiteiten om bijvoorbeeld de webwinkel van Rightcom en andere diensten gebruikersvriendelijker te maken, functies te ontwikkelen of onder de aandacht te brengen, om ons aanbod voor de klant te verbeteren (bijvoorbeeld door ontwikkeling van producnten en diensten), gegevens te verwerken om de goederenstroom en onze logistiek te verbeteren. Voor dit doel voert Rightcom algemene analyses uit in getotaliseerde vorm, d.w.z. niet op individueel niveau, met betrekking tot bijvoorbeeld klik- en bezoekgedrag op de website van Rightcom, bestelgegevens, bestelgeschiedenis, geografische locatie en feedback van klanten.

 

 1. Wat zijn de rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?

Rightcom moet een rechtsgrond hebben om uw gegevens rechtmatig te kunnen verzamelen en verwerken voor elk doel waarvoor die gegevens worden verwerkt. In dit artikel worden de rechtsgronden voor onze verwerkingsdoeleinden beschreven. Wij informeren u bij deze, dat meerdere rechtsgronden van toepassing kunnen zijn op één en dezelfde verwerkingsactiviteit.

 

a) Wettelijke verplichting

Deze rechtsgrond geeft aan dat onze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan Rightcom is opgelegd om bijvoorbeeld uw betalingsgegevens bij te houden om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen opgelegd door de wetgever.

 

b) Contractuele verplichtingen

Deze rechtsgrond geeft aan dat onze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u als klant een partij bent of maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst in een later stadium met Rightcom. Als u een Rightcom account hebt, bent u een overeenkomst aangegaan met Rightcom door de Voorwaarden Rightcom Account te accepteren, waarin wij hebben aangegeven, de wijze waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van producten en diensten, beheren en administreren van onze met dat Rightcom account samenhangende diensten, zoals analyse van uw persoonlijke intresse om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. Als u een bestelling plaatst of een aankoop doet bij Rightcom, verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan verplichtingen in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden van Rightcom. Het is noodzakelijk voor Rightcom om uw contactgegevens te registreren, zodat wij kunnen voldoen aan onze verplichting om producten en/of diensten te leveren, en een kredietwaarderingsrapportage op te vragen als u kiest voor betaling op factuur, zodat wij in staat zijn uw kredietwaardigheid te controleren.

 

c) Gerechtvaardigde belangen

Deze grondslag is gebaseerd op een zogenoemde afweging van gerechtvaardigde belangen, daarmee bedoelen wij, dat de verwerking noodzakelijk is op grond van onze beoordeling dat Rightcom een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens waar uw belang in het niet laten verwerken van uw persoonsgegevens hier niet tegen opweegt. Op basis van deze grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om ongepast gebruik van een Rightcom account tegen  te gaan en om criminaliteit / fraude in onze bedrijfsactiviteiten voorzover mogelijk te vermijden, te voorkomen en te onderzoeken. Als wij menen dat er een (poging tot een) strafbaar feit heeft plaatsgevonden, zal Rightcom aangifte doen bij de politie en zal Rightcom uw persoonsgegevens ook blijven verwerken voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van eventuele rechtsvorderingen.

 

d) Toestemming

Deze rechtsgrond betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken als u ons uw toestemming hebt gegeven voor die verwerking. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken. Intrekking van toestemming laat onverlet de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens met uw toestemming vóór die intrekking.

 

 1. Hoe lang bewaart Rightcom uw persoonsgegevens?

 

7.1 Rightcom bewaart uw persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. Rightcom kan gegevens langer bewaren als dat noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, bijvoorbeeld in geval van een lopend geschil of indien er aangifte is gedaan bij de politie van een strafbaar feit. Wij verwijderen en wissen regelmatig persoonsgegevens die niet langer hoeven te worden verwerkt.

 

7.2 Rightcom bewaart persoonsgegevens in verband met uw Rightcom account voor zo lang als u actief bent door op verschillende wijzen contact te hebben met Rightcom. Als u gedurende een bepaalde periode inactief bent geweest, wordt het Rightcom account automatisch beëindigd en worden de persoonsgegevens die wij hebben verzameld en verwerkt en de met het Rightcom account samenhangende diensten te leveren gewist. Voor meer informatie over dit onderwerp en over onze definitie van inactieve klanten, zie de Voorwaarden Rightcom Account.

 

 1. Overzicht van onze verwerking van persoonsgegevens

 

Onderstaande tabel van onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot persoonsgegevens biedt u een duidelijk overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken voor onze doeleinden, de rechtsgrond waar op onze verwerking is gebaseerd en de periode gedurende welke wij de gegevens bewaren. Zo kunt u eenvoudig zien welke verwerkingsactiviteiten wij uitvoeren en waarom.

 

 • Contactgegevens – Voor het beheren van uw bestellingen en aankopen
 • Accountgegevens – Voor het beheren van uw bestellingen en aankopen
 • ID-nummer – Voor het beheren van uw bestellingen en aankopen
 • Bestelgegevens – Voor het beheren van uw bestellingen en aankopen
 • Betalingsgegevens -Voor het beheren van uw bestellingen en aankopen   – Wettelijke verplichting
 • Financiële gegevens – Voor het beheren van uw bestellingen en aankopen   – Wettelijke verplichting

 

Wij bewaren uw gegevens vijf jaar na betaling en aflevering van uw bestelling of voor zo lang als een klacht over een gebrekkig product niet is opgelost. Indien de garantieperiode voor afgenomen goederen of diensten langer is, na afloop van die periode of voor zo lang als er sprake is van een garantieclaim.

Voor het verstrekken en beheren van uw Rightcom account

 

 • Contactgegevens – Voor zo lang als u een Rightcom account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
 • Accountgegevens – Voor zo lang als u een Rightcom account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
 • ID-nummer – Voor zo lang als u een Rightcom account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
 • Bestelgegevens – Voor zo lang als u een Rightcom account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
 • Betalingsgegevens – Voor zo lang als u een Rightcom account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens – Voor zo lang als u een Rightcom account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.
 • Klantopties – Voor zo lang als u een Rightcom account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.

 

En om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring van onze webwinkel te bieden als u een Rightcom account hebt.

 

 • Contactgegevens
 • Leeftijd
 • Accountgegevens
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Klantopties
 • Kortingen op grond van dienstverband of lidmaatschap

 

Voor zo lang als u een Rightcom account hebt of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.

Om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen en een persoonlijke ervaring te bieden als wij met u communiceren zonder Rightcom account 

 

Toestemming

 

 • Bedrijfsgegevens
 • Door een gebruiker gegenereerde gegevens
 • Voor de marketing van en het verstrekken van andere informatie over producten en diensten
 • Voor het coördineren en administreren van deelname aan evenementen, wedstrijden en andere marketingactiviteiten

 

Gegevens die worden verstrekt bij aanmelding voor wedstrijden, aanvragen en evaluatie, Allergieën bij het bestellen van etenswaren voor een evenement, Eén jaar na afloop van de wedstrijd of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering. Voor het beheren van zaken ten behoeve van de klantenservice of andere ondersteuningsfuncties. Gerechtvaardigd belang als u geen Rightcom accounthouder bent

 

 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Kortingen op grond van overeenkomsten
 • Gegevens die worden verstrekt bij ondersteuningsaangelegenheden
 • Opnamen van telefoongesprekken

 

Vijf jaar na het laatste contact in de zaak of voor zo lang als een klacht over een gebrekkig product nog niet is opgelost. Indien de garantieperiode voor de afgenomen producten of diensten waarop de zaak betrekking heeft langer is, na afloop van die periode of voor zo lang als er sprake is van een garantieclaim.

Opnamen van telefoongesprekken  worden na 20 dagen gewist

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals verplichtingen met betrekking tot administratie, productaansprakelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens in onze systemen. 

 

Wettelijke verplichting

 

 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • ID-nummer
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 •  
 • Gegevens die worden verstrekt bij ondersteuningsaangelegenheden. Voor zo lang als wij verplicht zijn de gegevens te bewaren in overeenstemming met het toepasselijk recht of een overheidsbesluit of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering. Om misbruik van Rightcom’s account tegen te gaan en om diefstal en fraude te voorkomen en om vermoedens daarvan te onderzoeken, alsmede het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen. Gerechtvaardigd belang)

 

 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • ID-nummer
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Gedrag en/of voorkeuren

 

Gedurende de periode waarin noodzakelijke controles worden uitgevoerd. Indien de verwerking leidt tot aangifte bij de politie worden de gegevens bewaard voor zo lang als dat noodzakelijk is voor de opvolging van die aangifte en voor het controleren, onderbouwen of indienen van een rechtsvordering.

Voor het evalueren, ontwikkelen en verbeteren van de goederen, diensten en systemen van de Rightcom ten behoeve van onze klanten in het algemeen (Gerechtvaardigd belang)

 

 • Contactgegevens
 • Accountgegevens
 • Leeftijd
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Door de gebruiker gegenereerde gegevens
 • Gedrag en/of voorkeuren
 • Klantopties
 • Correspondentie en andere informatie over ondersteuningszaken

 

Voor zo lang als u een Rightcom account hebt als u accounthouder bent.

Vijf jaar na uw laatste contact met Rightcom als u geen Rightcom accounthouder bent, bijvoorbeeld nadat u onze website hebt bezocht, hebt ingelogd op een eerder Rightcom account of heeft geklikt of op een link in een bericht van Rightcom aan u, of voor zo lang als er sprake is van een rechtsvordering.

 

 1. Met wie wisselt Rightcom uw persoonsgegevens uit?

 

9.1 Rightcom kan uw gegevens uitwisselen met andere ondernemingen om u aanbiedingen, producten en diensten te verstrekken. De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen verwerkers van Rightcom zijn, d.w.z. ondernemingen die uw gegevens namens ons en in onze opdracht verwerken, dan wel onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, d.w.z. ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens omdat zij een rechtstreekse relatie hebben met u als klant, bijvoorbeeld Mollie.

 

9.2 Daarnaast kan Rightcom uw gegevens uitwisselen met overheidsinstanties indien dat noodzakelijk wegens naleving van wet- en regelgeving of een overheidsbesluit of om Rightcom in staat te stellen rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

 

9.3 Afhankelijk van het contact, dat u heeft gehad met Rightcom, bijvoorbeeld de vraag of u Rightcom accounthouder bent of marketingberichten ontvangt, kan Rightcom uw persoonsgegevens uitwisselen met de volgende ontvangers:

Andere organisaties binnen de Rightcom Groep die optreden als verwerker namens Rightcom ten behoeve van de verschillende doeleinden zoals vermeld in dit beleid. De rechtsgrond voor doorgifte aan gelieerde ondernemingen van de Rightcom zijn gelijk aan die voor onze eigen verwerking.

Organisaties die informatie verstrekken uit het bevolkingsregister of andere openbare registers, om er zeker van te zijn dat wij beschikken over correcte contactgegevens voor u, zodat wij uw bestellingen en aankopen, alsmede uw Rightcom account en de daarmee samenhangende diensten, kunnen verwerken. De doorgegeven persoonsgegevens omvatten mede identiteitsnummers en contactgegevens. De doorgifte vindt plaats op grond van onze contractuele verplichtingen jegens u als rechtsgrond.

Analyse- en marketingbureaus die diensten verlenen zoals geautomatiseerde marketingtools, analyses, communicatie, printwerkzaamheden en verspreiding. Deze ontvangers helpen Rightcom uw gegevens te analyseren, de website te verbeteren, alsmede de door Rightcom aangeboden producten en diensten op de markt te brengen en u daarover te informeren. De doorgegeven persoonsgegevens omvatten contactgegevens, accountgegevens, intresses, bestelgegevens en door de gebruiker gegenereerde gegevens. De doorgiften vinden plaats op de rechtsgrond van gerechtvaardigde belangen alsmede contractuele verplichtingen jegens u als Rightcom accounthouder.

Overheidsinstanties, zoals de politie of de Belastingdienst, aan wie wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven, op grond van wettelijke voorschriften of overheidsbesluiten dan wel in verband met het doen van aangifte van vermoedens van of pogingen tot het plegen van strafbare feiten. De categorieën gegevens die worden doorgegeven betreffen contactgegevens, identiteitsnummers, accountgegevens, bestelgegevens, betalingsgegevens, door de gebruiker gegenereerde gegevens en opnamen van bewakingscamera’s en klantentellers. De doorgiften vinden plaats op grond van de wettelijke verplichtingen van Rightcom of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

 

9.4 Als u een bestelling plaatst of een aankoop doet bij Rightcom, kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens uit te wisselen met de volgende ontvangers voor het beheren van uw bestelling en aankoop op basis van onze contractuele verplichtingen jegens u als rechtsgrond:

 •  Leveranciers, fabrikanten, distributeurs en onderaannemers van Rightcom, die bijvoorbeeld de producten en diensten leveren en ons helpen met ondersteuningsdiensten, zoals onderhoud, reparatie en afvoer van geretourneerde goederen. De doorgegeven persoonsgegevens betreffen contactgegevens en bestelgegevens.
 • Logistieke ondernemingen en transporteurs die voor ons transportdiensten verzorgen, zodat wij onze goederen en diensten aan u kunnen leveren. Aan deze ontvangers geven wij contactgegevens en bestelgegevens door.
 • Verzekeraars die verzekeringen bieden voor sommige van onze producten en diensten. De persoonsgegevens die worden doorgegeven als u een verzekering afsluit betreffen contactgegevens en bestelgegevens.
 • Zakenpartners en leveranciers van betalingsoplossingen, zoals kaartuitgevers, banken, kredietinstellingen, die ervoor zorgen dat u betalingen kunt verrichten en die u verschillende financieringsoplossingen bieden. De doorgegeven persoonsgegevens betreffen contactgegevens, identiteitsnummers en betalingsgegevens.
 • Kredietbeoordelingsbureaus, kredietbureaus of banken die ons informatie verstrekken, zodat Rightcom kredietwaardigheid kan beoordelen, zoals kredietrapportages, als u vraagt om facturering in verband met het beheer van uw bestellingen en aankopen. De doorgegeven persoonsgegevens betreffen identiteitsnummers.
 • Ondernemingen die financiële diensten verlenen, zoals crediteuren- en debiteurenadministratie of incasso, om ervoor te zorgen dat Rightcom betaling ontvangt voor geleverde goederen en diensten bij het beheer van uw bestellingen en aankopen. De verstrekte persoonsgegevens betreffen contactgegevens, identiteitsnummers, ordergegevens en betalingsgegevens.

 

9.5 Rightcom zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verkopen aan derden.

 

 1. Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Rightcom zal uw gegevens hoofdzakelijk verwerken binnen de EU. We kunnen uw persoonsgegevens echter ook doorgeven aan een organisatie binnen een land buiten de EU als wij uw gegevens moeten uitwisselen met relaties van Rightcom die zich bevinden of die persoonsgegevens bewaren in een land buiten de EU. Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EU zal Rightcom de noodzakelijke maatregelen nemen om de persoonsgegevens rechtmatig door te geven door ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt met een passend beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met de bescherming die worden geboden binnen de EU, bijvoorbeeld door het opstellen van een overeenkomst met de ontvanger met daarin opgenomen de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of, als gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, door ervoor te zorgen dat de ontvanger gecertificeerd is op grond van de beginselen van het Privacy Shield.

 

 1. Welke rechten hebt u als geregistreerde klant bij Rightcom?

 

11.1 Rightcom is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de huidige wetgeving. In dit artikel wordt beschreven welke rechten u hebt in verband met de verwerking door Rightcom van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek of op eigen initiatief zullen wij gegevens waarvan wordt geconstateerd dat deze onjuist, onvolledig of misleidend zijn aanpassen, anonimiseren, verwijderen of aanvullen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of een recht wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit beleidsdocument.

a) Recht op inzage in uw persoonsgegevens

Rightcom is open over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u inzage wenst in onze verwerking van gegevens over u hebt u het recht om informatie op te vragen over de verwerkingsactiviteit, daaronder begrepen een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt, een zogenoemd registeruittreksel. Dit omvat informatie over het doel, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn of criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn, informatie over waar gegevens zijn verzameld en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, daaronder begrepen informatie over de ratio achter en het belang van de verwerkingsactiviteit. In geval van een verzoek om inzage kunnen wij vragen om aanvullende gegevens over u om er zeker van te zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon verstrekken en om duidelijk te weten welke gegevens u wilt inzien. Het registeruittreksel is gratis. In geval van herhaalde verzoeken heeft Rightcom echter het recht administratiekosten € 25,00 in rekening te brengen.

b) Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Het is van groot belang voor Rightcom om juiste en actuele persoonsgegevens te verzamelen. Als wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben verzameld, hebt u het recht ons te verzoeken deze aan te passen. Daarnaast hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Op uw verzoek zullen wij de onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u verwerken zo snel mogelijk corrigeren.

c) Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens

Rightcom respecteert dat wij de persoonsgegevens die wij verwerken van u in bruikleen hebben. U hebt dan ook het recht om Rightcom te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen als deze gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan Rightcom is opgelegd of niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, of als u bezwaar maakt tegen een door Rightcom gemaakte afweging van gerechtvaardigde belangen en er geen sprake is van een gewichtig gerechtvaardigd belang voor Rightcom of een derde (zie hierna onder f) voor informatie over het recht van bezwaar). Wij kunnen echter niet altijd voldoen aan uw verzoek omdat er redenen kunnen zijn op grond waarvan wij het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld als die persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan de wetgeving als rechtsgrond, zoals een verplichting uit hoofde van de toepasselijke verslagleggingswetgeving, of indien de gegevens noodzakelijk zijn voor het controleren, indienen of onderbouwen van rechtsvordering(en).

d) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens in gestructureerde vorm en in bepaalde gevallen op overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht heeft uitsluitend betrekking op gegevens die u zelf aan Rightcom hebt verstrekt en die wij verwerken op basis van uw toestemming of een contractuele verplichting jegens u als rechtsgrond.

e) Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties hebt u het recht te verzoeken om beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens door Rightcom. Dit betekent dat de gegevens uitsluitend mogen worden verwerkt voor bepaalde doeleinden. Zo kunt u vragen om beperking van onjuiste gegevens waarvoor u hebt gevraagd om rectificatie. In de periode waarin Rightcom de juistheid van de gegevens onderzoekt, wordt de verwerking daarvan beperkt. In geval van beperking van de verwerking mogen persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt, met uitzondering van opslag, als het volgende van toepassing is:

 • De betrokkene heeft toestemming verleend voor de verwerking
 •  Rightcom moet een rechtsvordering uitoefenen of zich daartegen beschermen
 • Voor het beschermen van de rechten en vrijheden van een andere betrokkene of rechtspersoon
 • In het openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat

Als Rightcom uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een afweging van gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond of ten behoeve van direct marketing hebt u het recht bezwaar te maken tegen onze verwerkingsactiviteit. U kunt bezwaar indienen tegen de door Rightcom gemaakte belangenafweging als u persoonlijke redenen hebt die betrekking hebben op de situatie. In geval van een dergelijk bezwaar beoordeelt Rightcom of onze gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belang bij het beschermen van uw privacy. Als dat het geval is, kan Rightcom de verwerking van uw persoonsgegevens voortzetten ondanks uw bezwaar tegen de verwerkingsactiviteit.

U kunt een bezwaar indienen tegen direct marketing en analyses die worden uitgevoerd, zonder opgaaf van reden via info@rightcom.nl.  U hebt ook de mogelijkheid om zich af te melden voor marketingberichten in elke afzonderlijke digitale mailing. Als u bezwaar maakt tegen direct marketing zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor dat doel alsmede voor alle vormen van direct marketing, zoals het verzenden van nieuwsbrieven en persoonlijke aanbiedingen. Meer informatie over de wijze waarop wij onze bijzondere aanbiedingen en communicatie op basis van uw persoonlijke kenmerken aanpassen en over de wijze waarop u bezwaar kunt maken tegen die verwerking vindt u in de Voorwaarden Rightcom Account.

 

11.2 Als u meent dat wij uw persoonsgegevens onjuist verwerken kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit beleidsdocument. Daarnaast hebt u het recht om klachten in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in Nederland.

 

 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Rightcom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of onopzettelijke bekendmaking, gebruik, toegang, vernietiging, wijziging of beschadiging. Zo worden alle klantgegevens opgeslagen in een databank die is beveiligd met een firewall, toegangscontrole, wachtwoorden, harddisk encryptie en 2 factor voorzover authenticatie waar mogeljik, zodat alleen werknemers binnen de Rightcom Groep die inzage moeten hebben in uw persoonsgegevens om specifieke taken uit te voeren daartoe toegang hebben.

 

 1. Looptijd en wijzigingen in dit privacybeleid

13.1 Op onze website staat altijd de meest recente versie van het privacybeleid van Rightcom. Ons privacybeleid is te allen tijde geldig in de vorm en met de inhoud zoals gepubliceerd op de website rightcom.nl.

13.2 Rightcom heeft te allen tijde het recht het privacybeleid bij te werken. In geval van wijziging van het privacybeleid wordt het bijgewerkte beleid gepubliceerd op de website van Rightcom. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het feit dat het privacybeleid is gewijzigd als u inlogt op uw Rightcom account. Wij kunnen u ook per e-mail berichten in geval van grote wijzigingen in het privacybeleid. Als u het gewijzigde privacybeleid niet wenst te accepteren, kunt u uw Rightcom account sluiten door contact op te nemen met de klantenservice (zie de contactgegevens onderaan dit document).

 

 1. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, meer informatie wenst over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als gegevens onjuist zijn en u wenst dat wij deze corrigeren kunt u te allen tijde contact met ons opnemen  via info@rightcom.nl tijdens werkdagen van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.