Disclaimer

Disclaimer


Rightcom BV doet zijn uiterste best om de informatie op deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de getoonde informatie op deze website onjuist of onvolledig is. De inhoud kan daarom zonder vooraankondiging wijzigen. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


Aansprakelijkheid


Het bezoek aan een website van Rightcom BV is voor uw eigen rekening en risico. Rightcom sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Rightcom.


Tekst


Op de teksten in deze website rust een auteursrecht van Rightcom. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van de gehele tekst of van een gedeelte van de tekst, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.


Fotografie


Op de fotografie in website rust een auteursrecht van Rightcom. De foto’s mogen dan ook niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.


Ontwerp


Op het ontwerp van de website rust een auteursrecht van  Rightcom. Het ontwerp mag dan ook niet zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.


Hyperlinks


Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Rightcom heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
Linken naar deze site. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rightcom, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.


Actualisering


Rightcom probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Rightcom zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.